Apr 10, 2018

ၸိူင်းထႅမ်ႁႅင်းၸႂ်

ၸိုဝ်ႈပပ်ႉ- ၸိူင်းထႅမ်ႁႅင်းၸႂ်
ၽူႈတႅမ်ႈ- ၸဝ်ႈၶူးပၼ်ႇတိတ်ႉၸ (သီသႅင်)
သႅၼ်းပပ်ႉ- လိၵ်ႈႁွမ်တွမ် (ၸိူင်းပွတ်း)
ဢဝ်မႃးတီႈ- www.taidictionary.com
<ၸၼ်ဢဝ်တီႈၼႆႈ>


1 comment:

  1. သင်ႁဝ်းၶႂ်ႈတင်ႇတေလႆႈတင်ႇတီႈလႂ်ၶႃႈၼၼ်ႉ
    ယဝ်ႉၵေႃႈလၢႆးႁဵတ်းဝႅပ်ႉသၢႆႉတေလႆႈႁဵတ်းႁိုဝ်ၶႃႈ
    ၸူမ်းၶႃႈ👨‍💻😁😊

    ReplyDelete

သင်မီးၶေႃႈထၢမ်ၼႆ တႅမ်ႈၽၢၵ်ႇဝႆႉလႆႈယူႇ

တႅမ်ႈသႂ်ႇမၢႆဢီးမႅဝ်း(လ်) ၼႂ်းလွၵ်းၼႆႉတဵမ်တဵမ်ထူၼ်ႈထူၼ်ႈယဝ်ႉ တဵၵ်းတၢင်ႇၽိုၼ် သေတၢင်ႇၽိုၼ်ဝႆႉတႃႉ တၢင်ႇလူင်းမိူဝ်ႈလႂ်တေသူင်ႇပၼ်ယူႇယဝ်ႉ။ (ဢမ်ႇၼၼ်) ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ saosu.mp@gmail.com ၼႆႉလႆႈယူႇဢေႃႈ။

ဝႅပ်ႉသၢႆႉပပ်ႉလိၵ်ႈ

pdf.maonum.com