Jan 26, 2018

ပပ်ႉပိုၼ်ႉထၢၼ် ၶွမ်ႇၽိဝ်ႇတိူဝ်ႇ PDF လႄႈ ၾွၼ်ႉလိၵ်ႈ

မႂ်ႇသုင် မိူဝ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းလိူၼ် ပႅတ်ႇမူၼ်းလႄႈ ၸဝ်ႈႁဝ်းဢဝ်ၶူဝ်းတွၼ်ႈမႃးၽၢၵ်ႇ ပၼ်လၢႆလၢႆ ဢမ်ႇၸႂ်ႈတႃႇၶၢႆ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ မၼ်းတေပဵၼ် ၵၢၼ်ၽိူမ်ႉထႅမ်ပၼ် လွင်ႈၶွမ်းလႄႈ ႁၢင်ႈလွၵ်းၾွၼ်ႉ တႃႇၸႂ်ႉလႆႈႁႃလႆႈငၢႆႈငၢႆႈလူမ်လူမ်ၼၼ်ႉယူႇ။ ၽႂ်ၶႂ်ႈလႆႈၵေႃႈၸၼ်ဢဝ်ၵႂႃႇလႄႈ


3 comments:

သင်မီးၶေႃႈထၢမ်ၼႆ တႅမ်ႈၽၢၵ်ႇဝႆႉလႆႈယူႇ

တႅမ်ႈသႂ်ႇမၢႆဢီးမႅဝ်း(လ်) ၼႂ်းလွၵ်းၼႆႉတဵမ်တဵမ်ထူၼ်ႈထူၼ်ႈယဝ်ႉ တဵၵ်းတၢင်ႇၽိုၼ် သေတၢင်ႇၽိုၼ်ဝႆႉတႃႉ တၢင်ႇလူင်းမိူဝ်ႈလႂ်တေသူင်ႇပၼ်ယူႇယဝ်ႉ။ (ဢမ်ႇၼၼ်) ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ saosu.mp@gmail.com ၼႆႉလႆႈယူႇဢေႃႈ။

ဝႅပ်ႉသၢႆႉပပ်ႉလိၵ်ႈ

pdf.maonum.com