Jan 27, 2018

ၵႂၢမ်းသင်ႇသွၼ် ဢွၼ်ႁႂ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းသႃႇယႃႇ

ၸိုဝ်ႈပပ်ႉ- ၵႂၢမ်းသင်ႇသွၼ် ဢွၼ်ႁႂ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းသႃႇယႃႇ
ၽူႈတႅမ်ႈ- ၸဝ်ႈၼၼ်ႇတိယ(ပၢင်လူင်)
<ၸၼ်ဢဝ်တီႈၼႆႈ>
Picture

1 comment:

  1. ပဵၼ်သင်ဢမ်ႇၸၢင်ႈလုတ်ႇဢဝ်ၶႃႈ

    ReplyDelete

သင်မီးၶေႃႈထၢမ်ၼႆ တႅမ်ႈၽၢၵ်ႇဝႆႉလႆႈယူႇ

တႅမ်ႈသႂ်ႇမၢႆဢီးမႅဝ်း(လ်) ၼႂ်းလွၵ်းၼႆႉတဵမ်တဵမ်ထူၼ်ႈထူၼ်ႈယဝ်ႉ တဵၵ်းတၢင်ႇၽိုၼ် သေတၢင်ႇၽိုၼ်ဝႆႉတႃႉ တၢင်ႇလူင်းမိူဝ်ႈလႂ်တေသူင်ႇပၼ်ယူႇယဝ်ႉ။ (ဢမ်ႇၼၼ်) ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ saosu.mp@gmail.com ၼႆႉလႆႈယူႇဢေႃႈ။

ဝႅပ်ႉသၢႆႉပပ်ႉလိၵ်ႈ

pdf.maonum.com