Jan 27, 2018

ၶူးလၢႆးတႅမ်ႈ/ႁေႃး- လိၵ်ႈလင်ႇၵႃႇ၊ ၵႂၢမ်း၊ ဝွၵ်း ပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ

ၸိုဝ်ႈပပ်ႉ- ၶူးလၢႆးတႅမ်ႈ/ႁေႃး- လိၵ်ႈလင်ႇၵႃႇ၊ ၵႂၢမ်း၊ ဝွၵ်း ပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ
ၽူႈတႅမ်ႈ- ၸဝ်ႈၼၼ်ႇတိယ (ပၢင်လူင်)
<ၸၼ်ဢဝ်တီႈၼႆႈ>
Picture

2 comments:

  1. ၸၼ်လူတူၺ်းဢမ်ႇလႆႈၶႃႈ

    ReplyDelete
  2. ၸၼ်ဢမ်ႇလႆႈၶႃႈ

    ReplyDelete

သင်မီးၶေႃႈထၢမ်ၼႆ တႅမ်ႈၽၢၵ်ႇဝႆႉလႆႈယူႇ

တႅမ်ႈသႂ်ႇမၢႆဢီးမႅဝ်း(လ်) ၼႂ်းလွၵ်းၼႆႉတဵမ်တဵမ်ထူၼ်ႈထူၼ်ႈယဝ်ႉ တဵၵ်းတၢင်ႇၽိုၼ် သေတၢင်ႇၽိုၼ်ဝႆႉတႃႉ တၢင်ႇလူင်းမိူဝ်ႈလႂ်တေသူင်ႇပၼ်ယူႇယဝ်ႉ။ (ဢမ်ႇၼၼ်) ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ saosu.mp@gmail.com ၼႆႉလႆႈယူႇဢေႃႈ။

ဝႅပ်ႉသၢႆႉပပ်ႉလိၵ်ႈ

pdf.maonum.com