Jan 28, 2018

သူၼ်မွၵ်ႇထမ်း မၢႆ(2)

ၸိုဝ်ႈပပ်ႉ- သူၼ်မွၵ်ႇထမ်း မၢႆ(2)
ၽူႈတႅမ်ႈ- ၸဝ်ႈၼၼ်ႇတိယ (ပၢင်လူင်)
သႅၼ်းပပ်ႉ- ပပ်ႉလွင်ႈထမ်ႇမ
<ၸၼ်ဢဝ်တီႈၼႆႈ>
Picture

2 comments:

  1. ငိၼ်းၸူမ်းတႄႉတႄႉၶႃႈ မိူဝ်းၼႃႈမႃး ႁႂ်ႈပပ်ႉလိၵ်ႈတႆးႁဝ်း ပိုၼ်ၽႄလႆႈၼိူဝ် ဢွၼ်းလၢႆး ၼမ်ၼမ်သေၵမ်း

    ReplyDelete

သင်မီးၶေႃႈထၢမ်ၼႆ တႅမ်ႈၽၢၵ်ႇဝႆႉလႆႈယူႇ

တႅမ်ႈသႂ်ႇမၢႆဢီးမႅဝ်း(လ်) ၼႂ်းလွၵ်းၼႆႉတဵမ်တဵမ်ထူၼ်ႈထူၼ်ႈယဝ်ႉ တဵၵ်းတၢင်ႇၽိုၼ် သေတၢင်ႇၽိုၼ်ဝႆႉတႃႉ တၢင်ႇလူင်းမိူဝ်ႈလႂ်တေသူင်ႇပၼ်ယူႇယဝ်ႉ။ (ဢမ်ႇၼၼ်) ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ saosu.mp@gmail.com ၼႆႉလႆႈယူႇဢေႃႈ။

ဝႅပ်ႉသၢႆႉပပ်ႉလိၵ်ႈ

pdf.maonum.com